Facebook Pixel Code
SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE PIELĘGNIARKA INTERNA SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE

Szkolenie specjalizacyjne "Pielęgniarstwo internistyczne"

Ikonka kalendarza Trwa nabór Ikonka pinezki Bydgoszcz

Katedra Higieny, Epidemiologii, Ergonomii i Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy organizuje szkolenie specjalizacyjne "Pielęgniarstwo internistyczne".

Wymagania wstępne:

  1. Posiadanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza, położnej/położnego
  2. Minimum 2-letni staż pracy w ciągu ostatnich 5 lat
  3. Posiadanie kwalifikacji w zakresie badania fizykalnego, udokumentowanych uwierzytelnioną kopią: 
    - dyplomu uzyskania tytułu specjalisty po 2001 r. lub 
    - zaświadczenia o ukończeniu kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne lub 
    - zaświadczenia o ukończeniu kursu z zakresu badania fizykalnego Advanced Physical Assessment oraz RKO, EKG, Badania fizykalne.

Szczegóły oraz program szkolenia dostępne na stronie https://www.wnoz.cm.umk.pl/ksztalcenie-podyplomowe-pielegniarek-i-poloznych/