Facebook Pixel Code
SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE PIELĘGNIARKA SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE CHIRURGIA

Szkolenia specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego dla pielęgniarek

Ikonka kalendarza 05.12.2020 Ikonka pinezki Elbląg

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza nabór na bezpłatne szkolenia specjalizacyjne w województwie warmińsko-mazurskim finansowane ze środków Ministerstwa Zdrowia w dziedzinach:

  • PIELĘGNIARSTWO INTERNISTYCZNE DLA PIELĘGNIAREK
  • PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE DLA PIELĘGNIAREK  
  • PIELĘGNIARSTWO OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ DLA PIELĘGNIAREK
  • PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO DLA POŁOŻNYCH

Warunkiem udziału w szkoleniu jest spełnianie wymogów formalnych:

  • posiadanie aktualnego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki /położnej;  
  • przepracowanie w zawodzie pielęgniarki /położnej minimum 2 lat w ciągu ostatnich 5 lat;
  • złożenie wniosku w Systemie Monitorowania Kształcenia. Do wniosku w SMK należy załączyć skan/zdjęcie  dokumentu potwierdzającego staż pracy.

Liczba miejsc finansowanych z budżetu MZ w ramach wskazanych dziedzin specjalizacji wynosi 25 dla każdej dziedziny.  

O zakwalifikowaniu do specjalizacji nie decyduje kolejność zgłoszeń, lecz postępowanie kwalifikacyjne, którego termin  oraz szczegółowe informacje 

Program szkoleń specjalizacyjnych obejmuje:

  • zajęcia teoretyczne- realizowane w systemie weekendowym;
  • zajęcia stażowe- realizowane w systemie stacjonarnym.  

Czas trwania specjalizacji: 5.12.2020 r. – 2.08.2022 r.

Szczegóły dotyczące szkolenia specjalizacyjnego dostępne na stronie http://oipip.elblag.pl/konferencje-kursy-szkolenia/