Facebook Pixel Code
SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE PIELĘGNIARKA SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE INTERNA

Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego

Ikonka kalendarza Trwa nabór Ikonka pinezki Warszawa

Warszawska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych organizuje kurs „Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego”, na który zgłoszenia przyjmowane są niezależnie od podanych w ofertach terminów.

Na specjalizację należy złożyć:

  • wniosek o zakwalifikowanie do specjalizacji w danej dziedzinie
  • prawo wykonywania zawodu (xero)
  • zaświadczenia o innych ukończonych formach kształcenia podyplomowego (xero)
  • zaświadczenie o zatrudnieniu ( wymagany co najmniej 2- letni staż pracy w ciągu ostatnich 5 lat)
  • wniosek o dofinansowanie ze środków WOIPiP kosztów kształcenia podyplomowego (dotyczy osób spełniających warunki regulaminu WOIPiP)

Rejestracja na kurs przez system SMK. Niezależnie od SMK, zgłoszenie należy składać osobiście lub drogą pocztową w wersji papierowej wraz z dokumentami związanymi z dofinansowaniem.

Szczegóły na temat kursu dostępne są na stronie http://woipip.pl/ksztalcenie/oferta-ksztalcenia/specjalizacje/