Facebook Pixel Code
SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE PIELĘGNIARKA SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE PSYCHIATRIA

Specjalizacja psychiatryczna

Ikonka kalendarza Trwa nabór Ikonka pinezki Wrocław

Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego we Wrocławiu organizuje szkolenie specjalizacyjne, którego celem jest przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego wykonywania określonych świadczeń specjalistycznych, pełnienia roli lidera, wdrażania zmian w praktyce pielęgniarskiej, oceny rozwoju własnego i członków zespołu pielęgniarskiego, uczestnictwa w projektowaniu i prowadzenia kształcenia zawodowego i podyplomowego pielęgniarek i innych przedstawicieli opieki zdrowotnej.

Zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie weekendowym. Zajęcia praktyczne odbywają się w tygodniu w wyznaczonych placówkach.

Szkolenie trwa 18 miesięcy.

W celu wzięcia udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym należy:

  • złożyć w SMK poprawnie wypełniony wniosek o zakwalifikowanie do kursu 
  • złożyć w Europejskim Centrum Kształcenia Podyplomowego komplet dokumentów: 
    • wypełnione formularze „Karta zgłoszenia”, „Umowa o naukę + Zobowiązanie płatnicze” (do pobrania z E-sekretariat) 
    • zaświadczenie o co najmniej 2-letnim stażu pracy (w przeciągu ostatnich 5 lat) w zawodzie jako pielęgniarka
    • kopię prawa wykonywania zawodu 

Do ukończenia szkolenia specjalizacyjnego wymagane jest ukończenie kursów specjalistycznych: 

  • Wywiad i badanie fizykalne 
  • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa 

Koszt kursu: cena promocyjna 5 250,00 zł
Możliwość płatności jednorazowej lub w 21 nieoprocentowanych ratach.
Szczegóły oraz plan nauczania dostępne na stronie https://eckp.wroclaw.pl/specjalizacje/specjalizacja-psychiatryczna/