Facebook Pixel Code
SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE PIELĘGNIARKA SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE OPIEKA PALIATYWNA

Specjalizacja opieki paliatywnej

Ikonka kalendarza Trwa nabór Ikonka pinezki Wrocław

Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego we Wrocławiu organizuje szkolenie specjalizacyjne, którego celem jest zdobycie specjalistycznej wiedzy i umiejętności do sprawowania samodzielnej, profesjonalnej i całościowej opieki nad dorosłym i dzieckiem z zaawansowaną postępującą chorobą niepoddającą się leczeniu przyczynowemu, oraz rodziną/opiekunami pacjenta dorosłego i dziecka.

Zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie weekendowym. Zajęcia praktyczne odbywają się w tygodniu w wyznaczonych placówkach.

Szkolenie trwa 18 miesięcy.

W celu wzięcia udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym należy:

  • złożyć w SMK poprawnie wypełniony wniosek o zakwalifikowanie do szkolenia 
  • złożyć w Europejskim Centrum Kształcenia Podyplomowego komplet dokumentów: 
    • wypełnione formularze „Karta zgłoszenia”, „Umowa o naukę + Zobowiązanie płatnicze” (do pobrania z E-sekretariat) 
    • zaświadczenie o co najmniej 2-letnim stażu pracy (w przeciągu ostatnich 5 lat) w zawodzie jako pielęgniarka
    • kopię prawa wykonywania zawodu 

Do ukończenia szkolenia specjalizacyjnego wymagane jest ukończenie kursów specjalistycznych: 

  • Wywiad i badanie fizykalne 
  • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa 

Koszt: cena promocyjna 5 250,00 zł
Możliwość płatności jednorazowej lub w 21 nieoprocentowanych ratach.
Szczegóły oraz plan nauczania dostępne na stronie https://eckp.wroclaw.pl/specjalizacje/specjalizacja-opieki-paliatywnej/