Facebook Pixel Code
KURSY SPECJALISTYCZNE POŁOŻNA PIELĘGNIARKA RESUSCYTACJA NOWORODEK KURS SPECJALISTYCZNY

Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka dla pielęgniarek i położnych

Ikonka kalendarza 04.12.2020 Ikonka pinezki Wrocław

Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego we Wrocławiu organizuje kurs specjalistyczny, celem którego jest przygotowanie pielęgniarki i położnej do rozpoznania stanu zagrożenia życia noworodka i samodzielnego podejmowania działań resuscytacyjnych w ramach kompetencji zawodowych.

Zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie weekendowym. Zajęcia praktyczne odbywają się w formie ćwiczeń w warunkach symulowanych.

Aby wziąć udział w postępowaniu kwalifikacyjnym należy:

  • złożyć w SMK poprawnie wypełniony wniosek o zakwalifikowanie do kursu
  • złożyć w Europejskim Centrum Kształcenia Podyplomowego komplet dokumentów: 
    • wypełnione formularze „Karta zgłoszenia”, „Umowa o naukę + Zobowiązanie płatnicze” (do pobrania z E-sekretariat) 
    • kopię prawa wykonywania zawodu

Do udziału w kursie specjalistycznym nie jest wymagany staż pracy.
Koszt kursu: cena promocyjna: 310,00 zł
Szczegóły oraz plan nauczania dostępne na stronie https://eckp.wroclaw.pl/kursy-specjalistyczne/resuscytacja-krazeniowo-oddechowa-noworodka-dla-pielegniarek-i-poloznych/