Facebook Pixel Code
KURSY DOSZKALAJĄCE PIELĘGNIARKA KANIULACJA ŻYŁ KURS DOSZKALAJĄCY

Podstawy pielęgniarstwa in fuzyjnego z kaniulacją naczyń

Ikonka kalendarza Trwa nabór Ikonka pinezki Kielce

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Kadr Medycznych SIPiP organizuje kurs dokształcający „Podstawy pielęgniarstwa infuzyjnego z kaniulacją naczyń”. Szkolenie prowadzone jest w SIPIP lub w miejscu pracy. 

Kurs dokształcający bezpłatny wymaga logowania w systemie SMK.

Szczegóły na temat kursu na stronie http://www.ksztalcenie.sipip.kielce.pl/kursy