Facebook Pixel Code
KURSY DOSZKALAJĄCE PIELĘGNIARKA PIERWSZA POMOC PIELĘGNIARSTWO RATUNKOWE KURS DOSZKALAJĄCY

Podstawowe i zaawansowane zabiegi ratujące życie u osób dorosłych i dzieci

Ikonka kalendarza Trwa nabór Ikonka pinezki Białystok

„Podstawowe i zaawansowane zabiegi ratujące życie u osób dorosłych i dzieci” to jednodniowy kurs organizowany przez Podlaskie Centrum Edukacji Medycyny Ratunkowej, kierowany do lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych.

Czas trwania 8 godzin edukacyjnych (4 godz. wykłady i 4 godz. ćwiczenia)

Treści: Aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy. Koncepcja łańcucha przeżycia. Podstawy prawne organizacji nowoczesnego systemu ratownictwa. Nagłe stany zagrożenia życia i zdrowia, u dorosłych. Nagłe stany zagrożenia życia i zdrowia u dzieci. Etapy postępowania z dorosłym i dzieckiem nieprzytomnym (ciało obce w drogach oddechowych, pozycja bezpieczna). Zabezpieczenie drożności dróg oddechowych w stanach zagrożenia życia. Defibrylacja AED. Zestaw p/wstrząsowy, założenie wkłucia do żyły. Zaawansowane zabiegi ratujące życie u dorosłych i u dzieci. Monitorowanie pacjenta w trakcie i po skutecznej resuscytacji. Urazy i obrażenia. Postępowanie z pacjentami urazowymi.

Koszt: 100,00 zł 
Uczestnicy kursu otrzymują 8 punktów edukacyjnych. 

Szczegóły na temat kursu na stronie http://www.wspr.bialystok.pl/?page_id=174