Facebook Pixel Code
KURSY KWALIFIKACYJNE POŁOŻNA EDUKACJA PACJENTA KURS KWALIFIKACYJNY

Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych

Ikonka kalendarza 13.11.2020 Ikonka pinezki Wrocław

Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego we Wrocławiu organizuje kurs kwalifikacyjny, celem którego jest przygotowanie położnej do samodzielnego udzielania profesjonalnych świadczeń zdrowotnych na rzecz kobiety i jej rodziny w zdrowiu i ze współistniejącymi problemami zdrowotnymi oraz do pełnienia roli propagatora zdrowia.

Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla położnych pozwala na zatrudnienie w zakładach podstawowej opieki zdrowotnej. 

Kurs trwa od 3 do 6 miesięcy.

Zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie weekendowym. Zajęcia praktyczne odbywają się w tygodniu w wyznaczonych placówkach.

W celu wzięcia udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym należy:

  • złożyć w SMK poprawnie wypełniony wniosek o zakwalifikowanie do kursu złożyć w Europejskim Centrum Kształcenia Podyplomowego komplet dokumentów: 
    • wypełnione formularze „Karta zgłoszenia”, „Umowa o naukę + Zobowiązanie płatnicze” (do pobrania z E-sekretariat) 
    • kopię prawa wykonywania zawodu 

Do dnia zakończenia kursu kwalifikacyjnego uczestnik ma obowiązek ukończyć i dostarczyć do biura ECKP zaświadczenia o wymaganych kursach specjalistycznych: 

  • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa 
  • Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka

Koszt kursu: cena promocyjna: 1 549,00 zł 
Możliwość płatności jednorazowej lub w nieoprocentowanych ratach.
Szczegóły oraz plan nauczania dostępne na stronie https://eckp.wroclaw.pl/kursy-kwalifikacyjne/pielegniarstwo-rodzinne-dla-poloznych/