Facebook Pixel Code
KURSY KWALIFIKACYJNE PIELĘGNIARKA KURS KWALIFIKACYJNY OPIEKA DŁUGOTERMINOWA

Pielęgniarstwo opieki długoterminowej

Ikonka kalendarza 27.11.2020 Ikonka pinezki Wrocław

Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego we Wrocławiu organizuje kurs kwalifikacyjny, którego celem jest przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki długoterminowej nad chorym w warunkach stacjonarnych i domowych.

Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej pozwala na zatrudnienie w zakładach opiekuńczych.

Zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie weekendowym. Zajęcia praktyczne odbywają się w tygodniu w wyznaczonych placówkach.

Kurs trwa od 3 do 6 miesięcy.

W celu wzięcia udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym należy:

  • złożyć w SMK poprawnie wypełniony wniosek o zakwalifikowanie do kursu 
  • złożyć w Europejskim Centrum Kształcenia Podyplomowego komplet dokumentów: 
    • wypełnione formularze „Karta zgłoszenia”, „Umowa o naukę + Zobowiązanie płatnicze” (do pobrania z E-sekretariat) 
    • zaświadczenie o co najmniej 6-miesięcznym stażu pracy w zawodzie jako pielęgniarka
    • kopię prawa wykonywania zawodu 

Do ukończenia kursu kwalifikacyjnego nie są wymagane żadne kursy specjalistyczne.
Koszt kursu: cena promocyjna: 1 549,00 zł
Możliwość płatności jednorazowej lub w nieoprocentowanych ratach.
Szczegóły oraz plan nauczania dostępne na stronie https://eckp.wroclaw.pl/kursy-kwalifikacyjne/pielegniarstwo-opieki-dlugoterminowej/