Facebook Pixel Code
KURSY KWALIFIKACYJNE POŁOŻNA KURS KWALIFIKACYJNY ASEPTYKA BLOK OPERACYJNY OPERACJA

Pielęgniarstwo operacyjne dla położnych

Ikonka kalendarza Trwa nabór Ikonka pinezki Wrocław

Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego we Wrocławiu organizuje kurs kwalifikacyjny, celem którego jest przygotowanie położnej do realizacji zadań zawodowych w stopniu umożliwiającym samodzielną pracę na bloku operacyjnym z zachowaniem zasad postępowania aseptycznego.

Kurs trwa od 3 do 6 miesięcy.

Zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie weekendowym. Zajęcia praktyczne odbywają się w tygodniu w wyznaczonych placówkach.

W celu wzięcia udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym należy:

  • złożyć w SMK poprawnie wypełniony wniosek o zakwalifikowanie do kursu złożyć w Europejskim Centrum Kształcenia Podyplomowego komplet dokumentów: 
    • wypełnione formularze „Karta zgłoszenia”, „Umowa o naukę + Zobowiązanie płatnicze” (do pobrania z E-sekretariat) 
    • zaświadczenie o co najmniej 6-miesięcznym stażu pracy w zawodzie jako położna
    • kopię prawa wykonywania zawodu 

Do ukończenia kursu kwalifikacyjnego nie są wymagane żadne kursy specjalistyczne.
Koszt kursu: cena promocyjna: 1 549,00 zł 
Możliwość płatności jednorazowej lub w nieoprocentowanych ratach.
Szczegóły oraz plan nauczania dostępne na stronie https://eckp.wroclaw.pl/kursy-kwalifikacyjne/pielegniarstwo-operacyjne-dla-poloznych/