Facebook Pixel Code
KURSY KWALIFIKACYJNE POŁOŻNA ANESTEZJOLOGIA KURS KWALIFIKACYJNY INTENSYWANA OPIEKA

Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii dla położnych

Ikonka kalendarza Trwa nabór Ikonka pinezki Poznań

Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego w Poznaniu organizuje kurs kwalifikacyjny dla położnych w zakresie pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii.

Kurs trwa 3-6 miesięcy, zajęcia odbywają się w systemie weekendowym sobota-niedziela

Koszt: 1.549,00 zł 

W związku ze zmianą przepisów dotyczących kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych do rozpoczęcia kursu wymagane są następujące kursy: 

  • kurs specjalistyczny - resuscytacja krążeniowo-oddechowa 
  • kurs specjalistyczny – wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego

Zajęcia teoretyczne odbywają się w siedzibie firmy ECKP.

Szczegóły oraz plan nauczania dostępne na stronie https://eckp.poznan.pl/oferta/pielegniarstwo-anestezjologiczne-i-intensywnej-opieki-w-poloznictwie-i-ginekologii-dla-poloznych/