Facebook Pixel Code
KURSY KWALIFIKACYJNE POŁOŻNA KURS KWALIFIKACYJNY GINEKOLOGIA STANY NAGŁE POŁOŻNICTWO ANESTEZJOLOGIA INTENSYWNA OPIEKA MEDYCZNA

Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii dla położnych

Ikonka kalendarza Trwa nabór Ikonka pinezki Wrocław

Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego we Wrocławiu organizuje kurs kwalifikacyjny, celem którego jest przygotowanie położnej do udzielania świadczeń zdrowotnych w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki medycznej oraz postępowania w stanach nagłych w położnictwie i ginekologii.

Kurs trwa od 3 do 6 miesięcy.

Zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie weekendowym. Zajęcia praktyczne odbywają się w tygodniu w wyznaczonych placówkach.

W celu wzięcia udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym należy:

  • złożyć w SMK poprawnie wypełniony wniosek o zakwalifikowanie do kursu złożyć w Europejskim Centrum Kształcenia Podyplomowego komplet dokumentów: 
    • wypełnione formularze „Karta zgłoszenia”, „Umowa o naukę + Zobowiązanie płatnicze” (do pobrania z E-sekretariat) 
    • zaświadczenie o co najmniej 6-miesięcznym stażu pracy w zawodzie jako położna
    • kopię prawa wykonywania zawodu 

Do dnia zakończenia kursu kwalifikacyjnego uczestnik ma obowiązek ukończyć i dostarczyć do biura ECKP zaświadczenia o wymaganych kursach specjalistycznych: 

  • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa 
  • Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych

Koszt kursu: cena promocyjna: 1 549,00 zł 

Szczegóły oraz plan nauczania dostępne na stronie https://eckp.wroclaw.pl/kursy-kwalifikacyjne/pielegniarstwo-anestezjologiczne-i-intensywnej-opieki-w-poloznictwie-i-ginekologii-dla-poloznych/