Facebook Pixel Code
KURSY KWALIFIKACYJNE PIELĘGNIARKA ANESTEZJOLOGIA INTENSYWNA OPIEKA MEDYCZNA KURS KWALIFIKACYJNY

Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki

Ikonka kalendarza 04.12.2020 Ikonka pinezki Wrocław

Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego we Wrocławiu organizuje kurs kwalifikacyjny, dzięki któremu pielęgniarka po ukończeniu kursu kwalifikacyjnego jest przygotowana do objęcia kompleksową opieką pacjenta w każdym wieku dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki.

Zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie weekendowym. Zajęcia praktyczne odbywają się w tygodniu w wyznaczonych placówkach.

Kurs trwa od 3 do 6 miesięcy.

W celu wzięcia udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym należy:

  • złożyć w SMK poprawnie wypełniony wniosek o zakwalifikowanie do kursu 
  • złożyć w Europejskim Centrum Kształcenia Podyplomowego komplet dokumentów: 
    • wypełnione formularze „Karta zgłoszenia”, „Umowa o naukę + Zobowiązanie płatnicze” (do pobrania z E-sekretariat) 
    • zaświadczenie o co najmniej 6-miesięcznym stażu pracy w zawodzie jako pielęgniarka
    • kopię prawa wykonywania zawodu 

Do dnia zakończenia kursu kwalifikacyjnego uczestnik ma obowiązek ukończyć i dostarczyć do biura ECKP zaświadczenia o wymaganych kursach specjalistycznych: 

  • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa 
  • Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych

Koszt kursu: cena promocyjna: 1 549,00 zł
Możliwość płatności jednorazowej lub w nieoprocentowanych ratach.
Szczegóły oraz plan nauczania dostępne na stronie https://eckp.wroclaw.pl/kursy-kwalifikacyjne/pielegniarstwo-anestezjologiczne-i-intensywnej-opieki/