Facebook Pixel Code
KURSY SPECJALISTYCZNE PIELĘGNIARKA POŁOŻNA KURS SPECJALISTYCZNY LEKI RECEPTA

Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych. Część I

Ikonka kalendarza 13.11.2020 Ikonka pinezki Wrocław

Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego we Wrocławiu organizuje kurs specjalistyczny, celem którego jest przygotowanie pielęgniarki i położnej do samodzielnego ordynowania wybranych produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, w tym wystawiania na nie zlecenia lub recepty.

Zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie weekendowym. Zajęcia praktyczne odbywają się w tygodniu w wyznaczonych placówkach.

W celu wzięcia udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym należy:

  • złożyć w SMK poprawnie wypełniony wniosek o zakwalifikowanie do kursu
  • złożyć w Europejskim Centrum Kształcenia Podyplomowego komplet dokumentów: 
    • wypełnione formularze „Karta zgłoszenia”, „Umowa o naukę + Zobowiązanie płatnicze” (do pobrania z E-sekretariat) 
    • kopię prawa wykonywania zawodu
    • kopię dyplomu specjalisty lub dyplomu magistra

Do udziału w kursie specjalistycznym nie jest wymagany staż pracy.
Koszt kursu: cena promocyjna: 450,00 zł
Szczegóły oraz plan nauczania dostępne na stronie https://eckp.wroclaw.pl/kursy-specjalistyczne/ordynowanie-lekow-i-wypisywanie-recept-dla-pielegniarek-i-poloznych-czesc-i/