Facebook Pixel Code
KURSY SPECJALISTYCZNE PIELĘGNIARKA POŁOŻNA LEKI RECEPTA KURS SPECJALISTYCZNY

Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych

Ikonka kalendarza 28.11.2020 Ikonka pinezki Poznań

Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego w Poznaniu organizuje kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych w zakresie ordynowania leków i wypisywanie recept

W celu zakwalifikowania na kurs: Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych organizator prosi dodatkowo o dostarczenie kopii dyplomu magistra pielęgniarstwa/położnictwa lub kopii dyplomu specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa/położnictwa.

Zajęcia teoretyczne trwają 3 weekendy.

Koszt: I stopień 400,00 zł, II stopień 450,00 zł
Szczegóły oraz plan nauczania w zakresie I i II stopnia dostępne na stronie https://eckp.poznan.pl/oferta/ordynowanie-lekow-i-wypisywanie-recept-dla-pielegniarek-i-poloznych/