Facebook Pixel Code
KURSY SPECJALISTYCZNE PIELĘGNIARKA KURS SPECJALISTYCZNY NOWOTWORY OPIEKA PIELĘGNIARSKA

Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów

Ikonka kalendarza Trwa nabór Ikonka pinezki Wrocław

Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego we Wrocławiu organizuje kurs specjalistyczny, celem którego jest przygotowanie pielęgniarki i położnej do sprawowania opieki nad pacjentem w trakcie leczenia systemowego choroby nowotworowej.

Zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie weekendowym. Zajęcia praktyczne odbywają się w tygodniu w wyznaczonych placówkach.

W celu wzięcia udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym należy:

  • złożyć w SMK poprawnie wypełniony wniosek o zakwalifikowanie do kursu
  • złożyć w Europejskim Centrum Kształcenia Podyplomowego komplet dokumentów: 
    • wypełnione formularze „Karta zgłoszenia”, „Umowa o naukę + Zobowiązanie płatnicze” (do pobrania z E-sekretariat) 
    • kopię prawa wykonywania zawodu

Do udziału w kursie specjalistycznym nie jest wymagany staż pracy.
Koszt kursu: cena promocyjna: 430,00 zł
Szczegóły oraz plan nauczania dostępne na stronie https://eckp.wroclaw.pl/kursy-specjalistyczne/opieka-pielegniarska-nad-chorymi-doroslymi-w-leczeniu-systemowym-nowotworow/