Facebook Pixel Code
KURSY KWALIFIKACYJNE PIELĘGNIARKA KURS KWALIFIKACYJNY NEFROLOGIA DIALIZOTERAPIA

Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa nefrologicznego z dializoterapią

Ikonka kalendarza Trwa nabór Ikonka pinezki Warszawa

Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa nefrologicznego z dializoterapią organizowany jest przez Warszawską Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych. Zgłoszenia na kurs przyjmowane są niezależnie od podanych w ofertach terminów.

Rejestracja na kurs przez system SMK.

Niezależnie od SMK, zgłoszenie należy składać osobiście lub drogą pocztową w wersji papierowej wraz z dokumentami związanymi z dofinansowaniem.

Szczegóły na temat kursów dostępne na stronie http://woipip.pl/ksztalcenie/oferta-ksztalcenia/kursy-kwalifikacyjne/