Facebook Pixel Code
KURSY DOSZKALAJĄCE PIELĘGNIARKA KURS DOSZKALAJĄCY RESUSCYTACJA

Kurs ACLS – Advanced Cardiovascular Life Support

Ikonka kalendarza Trwa nabór Ikonka pinezki Opole

TRANS-MEDYK RATOWNICTWO organizuje kurs ACLS – Advanced Cardiovascular Life Support, dotyczący zaawansowanych czynności resuscytacyjnych, w których kładzie się szczególny nacisk na znaczenie ciągłej i zarazem wysokiej jakości resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Osoby uczestniczące w szkoleniu będą miały okazję pogłębić swoją wiedzę z zakresu:

  • diagnozowania nagłego zatrzymania krążenia i oddechu;
  • podejmowania interwencji w takich właśnie przypadkach;
  • ostrych zespołów wieńcowych (ACS);
  • zaburzeń rytmu serca;
  • rytmów poprzedzających nagłe zatrzymanie krążenia (tachykardia, bradykardia);
  • mechanizmów zatrzymania krążenia (VF, PVT, PEA, Asystolia);
  • bezpiecznej obsługi defibrylatora AED;
  • postępowania w przypadku udaru mózgu;
  • symulacji medycznej (Megacode).

Organizator kursu omówi zagadnienia ostrej arytmii, świeżego udaru, a także okresu po powrocie spontanicznego krążenia. Kurs obejmuje zarówno wykłady i pokazy jak i część praktyczną, czyli warsztaty i ćwiczenia.

Kurs ACLS kierowany jest przede wszystkim do pracowników medycznych, którzy mają kontakt ze stanami zagrożenia zdrowia i życia - lekarzy, pielęgniarek jak i ratowników medycznych. 

Kurs trwa dwa dni (łącznie 16 godzin).

Szczegóły na temat kursu dostępne na stronie https://www.transmedyk.pl/kursy-acls/