Facebook Pixel Code
KURSY DOSZKALAJĄCE POŁOŻNA KURS DOSZKALAJĄCY KOMUNIKACJA

Komunikacja w sytuacjach trudnych dla położnych

Ikonka kalendarza Trwa nabór Ikonka pinezki Nowy Sącz

Promocja i Zdrowie Sp. z o.o. organizuje kurs dokształcający “Komunikacja w sytuacjach trudnych dla położnych”.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1991 z póżn. zm., od dnia 1 lipca 2017 r. za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych zwanego dalej SMK będą przeprowadzane:

  • postępowania kwalifikacyjne dopuszczające do specjalizacji, kursu kwalifikacyjnego, specjalistycznego i dokształcającego,
  • składanie wniosków o dopuszczenie do egzaminu państwowego.

Każda położna, która będzie chciała uczestniczyć w kursach musi mieć założone konto w SMK. Informacje dotyczące założenia konta w SMK dostępne są na stronie nipip.pl/informacja-naczelnej-izby-pielegniarek-poloznych-1-maja-2017-r-zmiany-ksztalceniu-podyplomowym-pielegniarek-poloznych/

Szczegóły na temat kursu oraz formularz rejestracyjny dostępne na stronie http://bipnoipip.nowy-sacz.iap.pl/pl/14413/1/kursy.html