Facebook Pixel Code
KURSY SPECJALISTYCZNE PIELĘGNIARKA RANY LECZENIE RAN KURS SPECJALISTYCZNY KOMPRESJOTERAPIA

Kompresjoterapia

Ikonka kalendarza Trwa nabór Ikonka pinezki Poznań

Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego w Poznaniu organizuje kurs specjalistyczny dla pielęgniarek w zakresie kompresjoterapii.

Czas kształcenia – zastosowanie kompresjoterapii profilaktycznej i/lub leczniczej adekwatnej do wskazań.

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kształcenia kursu specjalistycznego z zakresu kompresjoterapii (Nr 04/10) wynosi 110 godzin dydaktycznych, w tym: 

  • zajęcia teoretyczne – 40 godzin, 
  • ćwiczenia w warunkach symulowanych – 35 godzin, 
  • zajęcia praktyczne – 35 godzin

Zajęcia teoretyczne trwają odbywają się weekendy (piątek, sobota, niedziela) w siedzibie ECKP – POZNAŃ. 
Zajęcia stażowe odbywają się w tygodniu.

Koszt: cena promocyjna – 430,00 zł
Szczegóły oraz plan nauczania dostępne na stronie https://eckp.poznan.pl/oferta/kompresjoterapia/