Facebook Pixel Code
KURSY DOSZKALAJĄCE PIELĘGNIARKA EKG ELEKTROKARDIOGRAFIA KURS DOSZKALAJĄCY

Interpretacja zapisu EKG

Ikonka kalendarza Trwa nabór Ikonka pinezki Białystok

„Interpretacja zapisu EKG” to jednodniowy kurs organizowany przez Podlaskie Centrum Edukacji Medycyny Ratunkowej, kierowany do pielęgniarek, ratowników medycznych oraz dyspozytorów medycznych.

Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych (4 godziny wykładów i 4 godziny ćwiczeń)

Treści: Podstawy teoretyczne elektrokardiografii. Wskazania do monitorowania i zapisywania EKG. Technika monitorowania czynności elektrycznej serca i wykonania zapisu EKG. Interpretacja EKG w praktyce ratownika medycznego. Rozpoznawanie najczęściej występujących zaburzeń rytmu serca i przewodzenia. Rytmy serca związane z zatrzymaniem krążenia w odniesieniu do obowiązującego algorytmu ALS wg ERC. Zmiany w zapisie EKG w ostrych zaburzeniach krążenia wieńcowego.

Koszt: 120,00 zł 
Ratownicy medyczni i lekarze otrzymują 8 punktów edukacyjnych. 

Szczegóły na temat kursu na stronie http://www.wspr.bialystok.pl/?page_id=174