Facebook Pixel Code
KURSY SPECJALISTYCZNE PIELĘGNIARKA KURS SPECJALISTYCZNY OPIEKA NAD PACJENTEM ENDOSKOPIA

Endoskopia dla pielęgniarek

Ikonka kalendarza Trwa nabór Ikonka pinezki Wrocław

Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego we Wrocławiu organizuje kurs specjalistyczny, celem którego jest przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego wykonywania czynności zawodowych w pracowni endoskopowej oraz do sprawowania opieki nad pacjentem przed i po endoskopiach.

Zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie weekendowym. Zajęcia praktyczne odbywają się w tygodniu w wyznaczonych placówkach

W celu wzięcia udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym należy:

  • złożyć w SMK poprawnie wypełniony wniosek o zakwalifikowanie do kursu
  • złożyć w Europejskim Centrum Kształcenia Podyplomowego komplet dokumentów: 
    • wypełnione formularze „Karta zgłoszenia”, „Umowa o naukę + Zobowiązanie płatnicze” (do pobrania z E-sekretariat) 
    • kopię prawa wykonywania zawodu

Do udziału w kursie specjalistycznym nie jest wymagany staż pracy.
Koszt kursu: cena promocyjna: 720,00 zł
Szczegóły oraz plan nauczania dostępne na stronie https://eckp.wroclaw.pl/kursy-specjalistyczne/endoskopia-dla-pielegniarek/