Facebook Pixel Code
KURSY SPECJALISTYCZNE POŁOŻNA KURS SPECJALISTYCZNY LAKTACJA KARMIENIE PIERSIĄ

Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji dla położnych

Ikonka kalendarza Trwa nabór Ikonka pinezki Wrocław

Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego we Wrocławiu organizuje kurs specjalistyczny, celem którego jest przygotowanie położnej do roli edukatora do spraw laktacji, który obejmie specjalistyczną opieką kobietę i jej dziecko w okresie przygotowania, rozpoczęcia i trwania karmienia piersią.

Zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie weekendowym. Zajęcia praktyczne odbywają się w tygodniu w wyznaczonych placówkach.

W celu wzięcia udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym należy:

  • złożyć w SMK poprawnie wypełniony wniosek o zakwalifikowanie do kursu
  • złożyć w Europejskim Centrum Kształcenia Podyplomowego komplet dokumentów: 
    • wypełnione formularze „Karta zgłoszenia”, „Umowa o naukę + Zobowiązanie płatnicze” (do pobrania z E-sekretariat) 
    • kopię prawa wykonywania zawodu

Do udziału w kursie specjalistycznym nie jest wymagany staż pracy.
Koszt kursu: cena promocyjna: 550,00 zł
Szczegóły oraz plan nauczania dostępne na stronie https://eckp.wroclaw.pl/kursy-specjalistyczne/edukacja-i-wsparcie-kobiety-w-okresie-laktacji-dla-poloznych/