Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 23.06.2024
AKTUALNOŚCI COVID-19 SZCZEPIENIA

Zmiany w zasadach przechowywania szczepionek Pfizer/BioNTech

19 maja 2021
Zmiany w zasadach przechowywania szczepionek Pfizer/BioNTech

Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) Europejskiej Agencji Leków, mając na uwadze ułatwienia dla ośrodków zajmujących się szczepieniami, zalecił wprowadzenie zmian w zatwierdzonych dotychczas warunkach przechowywania szczepionki przeciw COVID-19 firmy BioNTech/Pfizer.