Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 14.06.2024
AKTUALNOŚCI SAMORZĄD PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH NACZELNA RADA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH NACZELNA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Zmiana kalendarza wyborczego do samorządu pielęgniarek i położnych

13 marca 2020
Zmiana kalendarza wyborczego do samorządu pielęgniarek i położnych

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych podjęła decyzję o zmianie kalendarza wyborczego do samorządu pielęgniarek i położnych. Podyktowane jest to nadzwyczajną sytuacją epidemiologiczną w Polsce i na świecie, związaną z zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażenia koronawirusem SARS CoV-2.

Okręgowe rady pielęgniarek i położnych przeprowadzą zjazdy do 31 października 2020 r., na których wybrani zostaną delegaci na VIII Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych Uchwałą 388/VII/2020 podjęła decyzję o zmianie terminu VIII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych, który odbędzie się do dnia 31 grudnia 2020 r. w Warszawie.