Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 19.06.2024
PIELĘGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE PSYCHIATRIA ZESPÓŁ TERAPEUTYCZNY ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY

Zespół terapeutyczny na oddziale psychiatrycznym

18 lutego 2013

Dobre relacje w zespole terapeutycznym wiążą się bezpośrednio z pozytywnymi postawami wobec środowiska pracy, zadowoleniem personelu i przejawianiem inicjatywy, co z kolei przekłada się na jakość opieki i ponoszenie odpowiedzialności za wykonane zadania.

Najkrócej mówiąc, to grupa osób biorących udział w procesie leczenia. Łączą ich cele i odpowiedzialność za ich realizację. Postaramy się wyjaśnić, jaki jest zakres jego działań na przykładzie zespołu działającego na oddziale psychiatrycznym. Dobre relacje w zespole terapeutycznym wiążą się bezpośrednio z pozytywnymi postawami wobec środowiska pracy, zadowoleniem personelu i przejawianiem inicjatywy, co z kolei przekłada się na jakość opieki i ponoszenie odpowiedzialności za wykonane zadania.