Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 15.07.2024
PIELĘGNIARSTWO EPIDEMIOLOGICZNE PIELĘGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE SARS-COV-2 COVID-19 ZDROWIE PSYCHICZNE PRACA PIELĘGNIARKI STRES W PRACY EPIDEMIA

Zdrowie psychiczne i zadania pielęgniarek psychiatrycznych w dobie epidemii

dr n. o zdr. Damian Czarnecki, 27 października 2020
Zdrowie psychiczne i zadania pielęgniarek psychiatrycznych w dobie epidemii

Ogólne zasady pomocy psychiatrycznej obejmują między innymi prowadzenie działań w taki sposób, aby nie szkodzić – wspierać systemowo i długofalowo, uwzględniając diagnozę potrzeb społecznych i indywidualnych oraz prowadzenie wsparcia psychiatrycznego w integracji z innymi systemami ochrony zdrowia, aby uzyskać wsparcie całościowe bez powielania zaleceń, rekomendacji.