Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 21.05.2024
PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE ZAWÓD PIELĘGNIARKI ZAWÓD POŁOŻNEJ

Zawód zaufania publicznego

5 lutego 2009

Od pielęgniarek i położnych wszystkich specjalności wymaga się, aby w postępowaniu zawodowym kierowały się uniwersalnymi zasadami, którymi są: uczciwość, rzetelność, sumienność, profesjonalizm. Na nieuczciwym człowieku nie można polegać, trzeba się go raczej strzec.

„Z głębokim szacunkiem i czcią przyjmuję nadany mi tytuł pielęgniarki /położnej i uroczyście przyrzekam:...” Takimi słowami rozpoczyna się przyrzeczenie w „Kodeksie etycznym pielęgniarki i położnej RP”. Te słowa nadają zawodom pielęgniarki i położnej status zawodu zaufania publicznego. 

Od pielęgniarek i położnych wszystkich specjalności wymaga się, aby w postępowaniu zawodowym kierowały się uniwersalnymi zasadami, którymi są: uczciwość, rzetelność, sumienność, profesjonalizm. Na nieuczciwym człowieku nie można polegać, trzeba się go raczej strzec.