Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 13.06.2024
POŁOŻNICTWO ZAWÓD POŁOŻNEJ KSZTAŁCENIE POŁOŻNYCH ROZWÓJ POŁOŻNICTWA

Zawód położnej na ziemiach polskich

8 kwietnia 2018

Nie ma dokumentów, które mówiłyby o zawodzie położnych na ziemiach słowiańskich w pierwszych wiekach. Dopiero w XV wieku pojawiła się pierwsza fachowa literatura kierowana do tej grupy zawodowej. Systemowe, oficjalne kształcenie położnych i nadawanie im statusu prawnego rozpoczęło się na ziemiach polskich w wieku XVIII. Za kolebkę polskiego położnictwa i kształcenia położnych uważany jest ośrodek krakowski, gdzie wiodącą rolę odegrał profesor Rafał Czerniakowski.

Autorki tekstu opisują rozwój zawodu położnej na przestrzeni wieków, z uwzględnieniem zaborów, wojen oraz lat powojennych XX wieku. Położna przestaje być kojarzona wyłącznie z opieką nad kobietą rodzącą, przypadają jej w udziale zadania istotne z punktu widzenia interesu społecznego w dziedzinie doradztwa i oświaty zdrowotnej. Co więcej, świadczy je nie tylko na rzecz kobiet, lecz także ich rodzin i całych społeczności w zakresie edukacji prenatalnej i przygotowania młodych ludzi do ról rodzicielskich, z uwzględnieniem wiedzy z ginekologii, planowania rodziny i opieki nad dzieckiem.