Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 28.05.2024
PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE PIELĘGNIARSTWO RATUNKOWE PEDIATRIA TOKSYKOLOGIA SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY SOR ZATRUCIA U DZIECI ZATRUCIA OSTRE

Zatrucia wśród dzieci

11 sierpnia 2008

Według Światowej Organizacji Zdrowia zatrucia są czwartą co do częstości przyczyną zgonów. W krajach wysoko rozwiniętych 75% zarejestrowanych zatruć dotyczy małych dzieci i jest spowodowanych nieodpowiednio zabezpieczonymi środkami chemicznymi i lekami. Poza domem środkami trującymi są dla dzieci toksyny zawarte w owocach i nasionach roślin ozdobnych.