Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 28.05.2024
POŁOŻNICTWO MLEKO MATKI KARMIENIE NIEMOWLĄT KOPER WŁOSKI KARIENIE PIERSIĄ

Zastosowanie kopru włoskiego w okresie karmienia piersią – ocena skuteczności i bezpieczeństwa

mgr inż. zielarstwa i terapii roślinnych Bartłomiej Byczkiewicz, 24 lutego 2021

Owoc kopru włoskiego jako składnik środków spożywczych powinien posiadać udokumentowane bezpieczeństwo stosowania u wszystkich grup konsumentów. Dotyczy to przede wszystkim najbardziej wrażliwej grupy, do której zaliczamy kobiety karmiące piersią.

Autor podkreśla, iż przechodzenie związków lotnych olejku eterycznego obecnego w owocach kopru włoskiego do mleka matki, a przez to możliwość ich oddziaływania na niemowlę, stanowi obostrzenie do stosowania przetworów z tego surowca przez tę grupę. Omawia wymagania jakościowe względem owoców kopru włoskiego, a także przywołuje podstawy prawne na poziomie Unii Europejskiej. W artykule możemy zapoznać się z danymi naukowymi w zakresie toksyczności kopru włoskiego, które wskazują na możliwość wystąpienia działania neurotoksycznego, poronnego oraz estrogennego. Badania wyszczególniają ponadto aktywność mutagenną i kancerogenną olejku z kopru włoskiego.