Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 24.05.2024
PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE ZAKŁUCIA ZRANIENIA OSTRYMI PRZEDMIOTAMI ZAPOBIEGANIE ZRANIENIOM RATOWNICTWO

Zapobieganie zranieniom ostrymi przedmiotami wśród pracowników służby zdrowia

30 września 2018
Zapobieganie zranieniom ostrymi przedmiotami wśród pracowników służby zdrowia

Zranienia ostrymi przedmiotami wśród pracowników służby zdrowia wynikają przede wszystkim z niedostatecznej edukacji, niskiej zgłaszalności zaistniałych przypadków oraz braku uważności. W grupie największego ryzyka znajdują się pielęgniarki, lekarze, ratownicy medyczni, pracownicy stacji dializ, prosektorium, laboratorium i osoby sprzątające.

W Unii Europejskiej każdego roku wśród personelu medycznego odnotowuje się ok. 1,2 mln zranień igłami, natomiast w polskich placówkach ochrony zdrowia liczba ta dochodzi do ok. 100 zranień dziennie.

Według ekspertów do zranień wśród pracowników służby zdrowia najczęściej dochodzi wskutek błędu osoby wykonującej swoje zadania w pośpiechu i pod wpływem silnego stresu. Problemem są też ograniczony dostęp do bezpiecznego sprzętu oraz niska świadomość pracowników i pracodawców na temat zagrożeń występujących w placówkach ochrony zdrowia.