Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 21.05.2024
PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE ZAKRZEPICA ŻYLNA CHOROBA ZAKRZEPOWO-ZATOROWA

Zapobieganie zakrzepicy

15 lutego 2009

Istotnym problemem współczesnej medycyny są zakrzepice i związane z nimi powikłania. Badania wykazują, że częstość występowania zakrzepicy po różnych zabiegach chirurgicznych wynosi 20-30%. Stopień zagrożenia zależy od urazu i rodzaju zabiegu operacyjnego. Po uszkodzeniu rdzenia i zabiegach ortopedycznych zakrzepica występuje u 50-80% pacjentów, po zabiegach chirurgii ogólnej – u 10-33%, na oddziałach urologicznych u 20-50% pacjentów, a po zabiegach przezcewkowych u 10% operowanych. Na częstość występowania pooperacyjnej zakrzepicy żylnej wpływa też rodzaj znieczulenia. Znieczulenie miejscowe i przewodowe zmniejsza ryzyko o 46-55%.

Do czynników ryzyka wystąpienia zakrzepicy należą oprócz zabiegów operacyjnych: wiek powyżej 40 lat (ryzyko wzrasta w kolejnych dekadach), przedłużające się unieruchomienie, paraplegia, przeżyty epizod żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ŻChZZ), nowotwór złośliwy, otyłość, żylaki kończyn dolnych, zastoinowa niewydolność krążenia, zawał serca, wprowadzenie cewnika do żyły udowej, złamania kości miednicy małej, biodra lub kości kończyn dolnych, stosowanie estrogenów, choroby zapalne jelit, trombofilie, zespół nerczycowy, dysfibrynogenemie, zespół nadmiernej lepkości krwi.