Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 28.05.2024
AKTUALNOŚCI EPIDEMIOLOGIA ZAKAŻENIA SZPITALNE PRACA PIELĘGNIARKI W WIELKIEJ BRYTANII WIELKA BRYTANIA

Zapobieganie zakażeniom w angielskich szpitalach

2 października 2011

Zmniejszanie ryzyka zakażeń wewnątrzszpitalnych to jedno z najważniejszych i najbardziej kosztownych wyzwań ochrony zdrowia XXI wieku na całym świecie. Jak radzi sobie z tym problemem brytyjska służba zdrowia sprawdził nasz korespondent, który pracuje w Southampton University General Hospital.