Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 13.06.2024
PIELĘGNIARSTWO DIABETOLOGICZNE DIABETOLOGIA INSULINA STĘŻENIE GLUKOZY WE KRWI HIPOGLIKEMIA POZIOM CUKRU WE KRWI ZAPOBIEGANIE HIPOGLIKEMII TERAPIA PRZECIWCUKRZYCOWA

Zapobieganie hipoglikemii. Edukacja pacjentów i opiekunów

25 czerwca 2018

Hipoglikemia to stan, gdy stężenie glukozy we krwi obniża się poniżej 70 mg/dl (3,9 mmol/l). Jest to bardzo duży problem szczególnie dla osób z cukrzycą, których celem jest wyrównanie poziomu cukru we krwi. Wśród osób starszych oraz pacjentów z chorobą niedokrwienną serca może stanowić bezpośrednie zagrożenie życia.

W artykule autorzy zaznaczają, że najlepszą metodą profilaktyki jest nieustanna edukacja chorych i ich rodzin. Przy czym ważne jest również sprawdzanie wiedzy dotyczące zapobiegania, rozpoznawania i postępowania, gdy pojawi się hipoglikemia. Podkreślają, że dla osób chorych na cukrzycę niezwykle ważna jest umiejętność poprawnej interpretacji wyników glikemii i praktyczne zastosowanie tej wiedzy. Przedstawili metody modyfikacji terapii przeciwcukrzycowej, np.: zmiana dawek insuliny, zastąpienie jednego rodzaju insuliny innym (z indywidualnym dostosowaniem do pacjenta).