Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 20.05.2024
PIELĘGNIARSTWO INTERNISTYCZNE LARYNGOLOGIA INTERNA PEDIATRIA ZAPALENIE UCHA ZAKAŻENIA BAKTERYJNE

Zapalenie ucha środkowego: poważne konsekwencje

29 czerwca 2008

Badania europejskie wskazują na dużą częstotliwość występowania zapalenia ucha środkowego i negatywne konsekwencje tego problemu. Profilaktyka przy pomocy szczepionek może pomóc zmniejszyć ilość przepisywanych antybiotyków i ograniczyć problem oporności na antybiotyki.