Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 24.05.2024
PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE PEDIATRIA ZAPALENIE KRTANI ZAPALENIE NAGŁOŚNI STRIDOR WDECHOWY LARYNGOLOGIA

Zapalenia krtani u dzieci. Schorzenia, które mogą zagrażać życiu

8 lipca 2008

Zapalenia krtani u małych dzieci nie muszą poprzedzać żadne dolegliwości. Nagle, najczęściej w nocy, dziecko dostaje ataku kaszlu, z trudem łapie powietrze. Szybko narastająca duszność, „szczekający” kaszel, wysoka gorączka, wdychanie powietrza z towarzyszącymi odgłosami „piania koguta” to objawy, które wymagają natychmiastowego wezwania pogotowia i intensywnej pomocy lekarskiej.