Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 15.07.2024
PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE I INTENSYWNEJ OPIEKI ZAPALENIE PŁUC ZAKAŻENIA SZPITALNE JAMA USTNA VAP HAP

Zalecenia dotyczące toalety jamy ustnej u pacjentów leczonych na OIT

10 października 2012

Standard toalety jamy ustnej u pacjentów dorosłych leczonych na OIT stanowi element programu zapobiegania respiratorowemu zapaleniu płuc. Respiratorowe zapalenie płuc (ventilator-associated pneumonia, VAP) definiuje się jako zapalenie płuc, które wystąpiło po upływie 48-72 godzin po intubacji dotchawiczej. Jednym z elementów przeciwdziałania VAP jest kompleksowa higiena jamy ustnej. Właściwa dekontaminacja, nie tylko zmniejsza prawdopodobieństwo rozwoju VAP, ale stanowi także profilaktykę chorób przyzębia oraz zakażeń wewnątrzszpitalnych.