Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 28.05.2024

Rękawice jednorazowe jałowe pełnią funkcję ochronną zarówno dla pacjenta, jak i personelu. Wyróżnia się zakładanie jałowych rękawic metodą zamkniętą lub otwartą. Nakładanie jałowych rękawic w związku z zabiegiem chirurgicznym lub operacyjnym poprzedzone jest chirurgicznym przygotowaniem rąk. Rękawice zakładane są po nałożeniu jałowego ubrania chirurgicznego.

Zakładanie rękawic jednorazowych jałowych (sterylnych) ma na celu zapobieganie przenoszenia drobnoustrojów w czasie wykonywania zabiegów aseptycznych, inwazyjnych oraz związanych z podwyższonym ryzykiem zakażenia. Przeciwwskazaniem do zakładania rękawic jednorazowych jałowych (sterylnych) są reakcje alergiczne na dany/dostępny rodzaj rękawic oraz uszkodzenia skóry stanowiące wrota zakażenia. Podczas zakładania rękawic jednorazowych jałowych (sterylnych) nie wolno dopuść, aby palce i kciuk dotykały jakiejkolwiek części ręki niedominującej bez rękawicy. Jeśli dojdzie do kontaktu założonych jałowych rękawic z przedmiotem lub powierzchnią niejałową, należy koniecznie zmienić rękawice.