Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 13.06.2024
PIELĘGNIARSTWO OPERACYJNE PIELĘGNIARSTWO OPERACYJNE PIELĘGNIARSTWO ZABIEGI ASEPTYCZNE FARTUCH CHIRURGICZNY ZAKŁADANIE FARTUCHA CHIRURGICZNEGO STRÓJ OPERACYJNY

Zakładanie fartucha chirurgicznego i innych elementów stroju operacyjnego

19 września 2019

Zakładanie fartucha chirurgicznego ma na celu ochronę pacjenta oraz osoby wykonującej zabieg przed kontaktem z krwią, płynami ustrojowymi, wydalinami i wydzielinami. Wskazaniem do zakładania fartucha chirurgicznego jest wykonywanie zabiegów aseptycznych oraz wykonywanie zabiegów u pacjenta z obniżoną odpornością, infekcją.

Przeciwwskazaniem do zakładania fartucha chirurgicznego jest wykonywanie zabiegów instrumentalnych lub pielęgnacyjnych, bez kontaktu z krwią, płynami ustrojowymi, wydalinami lub wydzielinami. Fartuch operacyjny powinien być wykonany z tkaniny stanowiącej barierę dla zakażeń i dopasowany rozmiarem do osoby, która go zakłada. Wskazane jest stosowanie fartuchów jednorazowego użycia. Dostępne są również fartuchy wielorazowego użytku wiązane z tyłu, które podlegają procesowi sterylizacji. Ramiona i tylna cześć fartucha mogą być wykonane z tkaniny poliestrowej, a przednia część i przedramiona – z trójwarstwowego laminatu.