Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 17.04.2024

Przejdź do księgarni

PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE PIELĘGNIARSTWO EPIDEMIOLOGICZNE ZAKAŻENIA SZPITALNE BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Zakażenia szpitalne - co nam grozi w pracy

3 sierpnia 2012

Zakażenia szpitalne, czyli nabyte w placówkach służby zdrowia, dotyczą zarówno pacjentów, jak i pracowników. Jednym z nadrzędnych celów jednostek medycznych jest dostarczenie bezpiecznej opieki pacjentom. Równie ważne jest jednak zapewnienie bezpiecznych warunków pracy zatrudnionemu tam personelowi.