Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 24.05.2024
PIELĘGNIARSTWO EPIDEMIOLOGICZNE CHOROBY ZAWODOWE CZYNNIKI CHOROBOTWÓRCZE ZAKAŻENIA SZPITALNE KONTROLA ZAKAŻEŃ

Zagrożenia zawodowe. Zakażenia na oddziale dermatologii

17 lutego 2012

Na oddziałach dermatologicznych zakażenia zagrażają zarówno chorym, jak i personelowi medycznemu oraz pomocniczemu. Mogą dotyczyć skóry, tkanek miękkich oraz innych narządów czy układów. Leczenie zakażenia i rokowanie zależy od wielu czynników, m.in. od rodzaju patogenu chorobotwórczego, drogi jego wniknięcia do organizmu, szybkości podjętej terapii, odporności organizmu (z uwzględnieniem stosowanej u niektórych chorych immunosupresji), współistnienia wielu chorób, np. choroby nowotworowej, chorób ogólnoustrojowych i przewlekłych, takich jak cukrzyca, niewydolność układów krążenia i oddechowego, nerek, oraz od wieku pacjenta.