Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 26.05.2024
PIELĘGNIARSTWO OPERACYJNE CHIRURGIA ZABIEGI OPERACYJNE OPERACJA BLOK OPERACYJNY RYZYKO ZAWODOWE STRES W PRACY

Zagrożenia w pracy pielęgniarki operacyjnej

7 kwietnia 2009

Praca pielęgniarki operacyjnej w dobrze zorganizowanym bloku operacyjnym daje dużo satysfakcji, jest bardzo interesująca, daje możliwości wykazania się samodzielnością i odpowiedzialnością. Niestety, wykonywaniu obowiązków zawodowych pielęgniarki operacyjnej towarzyszą liczne obciążenia fizyczne, chemiczne, biologiczne i psychofizyczne. Jednym z powszechnie występujących czynników szkodliwych w środowisku pracy są substancje chemiczne.