Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 17.06.2024
PIELĘGNIARSTWO GERIATRYCZNE GERIATRIA OSOBY STARSZE OPIEKA PIELĘGNIARKI

Zadania dla pielęgniarki. Upadki - wielki problem

26 czerwca 2008

Istotnym problemem zdrowotnym w starości są upadki. Charakteryzuje je wielość przyczyn i poważne negatywne następstwa dla zdrowia. Skutki upadków mogą w znaczący sposób wpływać na pogorszenie jakości życia i ograniczenie sprawności osób starszych oraz powodować wzrost ich zależności od pomocy osób trzecich. Ze względu na stałe powiększanie się populacji ludzi starszych upadki dotyczą coraz większej liczby osób. Głównie z tych powodów są jednym z wielkich problemów geriatrycznych.