Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 27.05.2024
PIELĘGNIARSTWO NEONATOLOGICZNE POŁOŻNICTWO NOWORODEK WCZEŚNIAK HIPOTERMIA

Zaburzenia termoregulacji u noworodków

19 lutego 2009

Utrzymanie prawidłowej temperatury ciała, ochrona przed nadmierną utratą ciepła i ogrzanie noworodka to podstawowe zadanie personelu bezpośrednio po urodzeniu noworodka. Stabilność temperatury ma decydujący wpływ na śmiertelność noworodków. Noworodek stara się utrzymać stałą temperaturę głęboką ciała bez utraty lub potrzeby wytwarzania ciepła. Donoszone, zdrowe noworodki wykazują przeważnie prawidłową adaptację procesów termoregulacji, oczywiście przy zapewnieniu właściwej pielęgnacji.

Wcześniaki, noworodki chore i z niską masą ciała są narażone na liczne zaburzenia czynnościowe i metaboliczne spowodowane oziębieniem, ponieważ nakładają się one na niedojrzałe funkcje organizmu. Ciepłota ciała dzieci z niską masą urodzeniową zmienia się w zależności od wahań temperatury otoczenia. 

U noworodków głównym źródłem termogenezy jest brązowa tkanka tłuszczowa, która stanowi do 5% masy ciała dzieci donoszonych i 1% masy ciała wcześniaków. Jest to wyspecjalizowana tkanka energetyczna, bardzo dobrze unaczyniona i unerwiona. Jej skupiska znajdują się na karku, między łopatkami, wzdłuż kręgosłupa, pod pachami, wokół nerek i nadnerczy. Narażenie noworodka na działanie zimna powoduje wzrost wydzielania noradrenaliny, która stymuluje rozkład brązowej tkanki tłuszczowej i wytwarzanie dużej ilości ciepła.