Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 24.06.2024
PIELĘGNIARSTWO KARDIOLOGICZNE PIELĘGNIARSTWO INTERNISTYCZNE INTERNA KARDIOLOGIA KOŃCZYNY DOLNE ŻYLAKI UKŁAD ŻYLNY PRZEWLEKŁA NIEWYDOLNOŚĆ ŻYLNA NIEWYDOLNOŚĆ ŻYLNA KOŃCZYN DOLNYCH

Zaburzenia krążenia w kończynach dolnych. Żylaki

17 lipca 2008

Żylaki to nie jest choroba, ale objaw przewlekłej niewydolności żylnej i powikłanie żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. W związku z tym żylaki powinny być rozpatrywane jako część zaburzeń krążenia żylnego w kończynach dolnych.

Żylaki to poskręcane i poszerzone fragmenty żył powierzchownych. Powstają na skutek zaburzeń w krążeniu krwi w układzie żylnym kończyn dolnych, mających ścisły związek z jego budową i hemodynamiką. Układ żylny kończyn dolnych składa się z układu żył głębokich i układu żył powierzchownych. Oba są połączone żyłami przeszywającymi. Krew z kończyn dolnych do serca jest odprowadzana głównie układem żył głębokich.