Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 03.12.2023
PIELĘGNIARSTWO NEONATOLOGICZNE POŁOŻNICTWO HOT WCZEŚNIAKI

Z myślą o najmniejszych pacjentach. Nowości na rynku wydawniczym, które pomogą uzupełnić wiedzę w dziedzinie neonatologii

null
lic. poł. Aleksandra Pliszka, 17 listopada 2023
Z myślą o najmniejszych pacjentach

Neonatologia stanowi jedną z najprężniej rozwijających się specjalności medycznych. Każdego dnia stawia przed sobą wyzwanie, którym jest ratowanie coraz mniejszych i niedojrzałych noworodków. Stałe aktualizowanie wiedzy medycznej opartej na dowodach naukowych jest niezbędne do zapewnienia najwyższego poziomu opieki nie tylko małemu pacjentowi, ale także rodzicom współuczestniczącym w procesie terapeutycznym.