Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 24.06.2024
AKTUALNOŚCI COVID-19 SARS-COV-2 KORONAWIRUS EPIDEMIA EPIDEMIOLOGIA WYTYCZNE

Wytyczne konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego w zakresie postępowania dla pielęgniarek i położnych mających styczność z osobą zakażona SARS-CoV-2

28 października 2020
Wytyczne konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego w zakresie postępowania dla pielęgniarek i położnych mających styczność z osobą zakażona SARS-CoV-2

Ministerstwo Zdrowia opublikowało nowe wytyczne konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego w zakresie postępowania dla pielęgniarek i położnych mających styczność z osobą zakażona SARS-CoV-2. Wytyczne te dotyczą poszczególnych zakresów i rodzajów świadczeń.