Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 20.05.2024
PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNE PIELĘGNIARSTWO UROLOGICZNE PIELĘGNIARSTWO NIETRZYMANIE MOCZU WYSIŁKOWE NIETRZYMANIE MOCZU UKŁAD MOCZOWY UROLOGIA INKONTYNENCJA INKONTYNENCJA MOCZU

Występowanie i czynniki ryzyka nietrzymania moczu u kobiet

8 marca 2021

Nietrzymanie moczu jest jednym z ważniejszych ogólnoświatowych problemów zdrowotnych XXI wieku i dwukrotnie częściej dotyczy kobiet. Na częstość występowania wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet ma wpływ m.in. tryb życia. Kobiety pracujące zawodowo fizycznie, mają częściej problemy z trzymaniem moczu. Wśród czynników sprzyjających wystąpieniu nietrzymania moczu wymienia się też przewlekłe zapalenie oskrzeli, połączone z uporczywym kaszlem, zaparcia i otyłość.

Autorzy artykułu oceniają częstość występowania i wpływu wybranych czynników ryzyka na pojawianie się nietrzymania moczu u kobiet w badanej populacji. Przeprowadzone badanie ankietowe wśród kobiet powyżej 45 lat wskazuje, iż do nietrzymania moczu przyznało się 51,54% badanych, wśród których 56,72% z czasem podjęło leczenie. Ponad połowa kobiet z nietrzymaniem moczu nie zgłasza problemu lekarzowi i nie podejmuje właściwego leczenia. Panuje przekonanie, że nietrzymanie moczu jest związane z procesem starzenia i nasila się z wiekiem. Do incydentów nietrzymania moczu najczęściej dochodzi podczas dźwigania i śmiechu, co w dużej mierze przeszkadza w codziennym życiu